Kas Tev nepieciešams, lai iznomātu automašīnu?

  • Pase/ID karte un autovadītāja apliecība;
  • Divu gadu autovadītāja pieredze;
  • Drošības depozīts – 100 eur.

Galvenie nomas noteikumi

Rezervācija

Rezervācija tiek apstiprināta pēc avansa maksājuma saņemšanas. Atceļot rezervāciju, iemaksātā rezervācijas maksa netiek atgriezta.

Nomas termiņš

Minimālais nomas termiņš 48 stundas, pārsniedzot termiņu par 2 stundām tiek piemērota maksa par vēl vienu pilnu nomas dienu.

Nobraukuma ierobežojums

Kilometrāžas ierobežojumu automašīnām var atšķirties, tas ir norādīts sadaļā “Automašīnu saraksts”. Ja automašīna tiek īrēta vairāk kā uz vienu diennakti, minētais ierobežojums summējas.

 

 Auto apdrošināšana

Automašīnas ir apdrošinātas pret ceļu satiksmes negadījumiem, uguns iedarbības, dabas stihijām un transporta līdzekļa nelikumīgu aizbraukšanu (KASKO), kā arī tām ir spēkā autovadītāja obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises (OCTA).

Nomnieka atbildība

  • Bojājumu gadījumā – € 285;
  • Zādzības gadījumā – 10% no automašīnas vērtības;
  • Pilnas bojāejas gadījumā – 10% automašīnas vērtības.

Atbildības samazināšana

Pēc klienta vēlmēm par papildus samaksu var tikt samazināta atbildība par iznomātajai automašīnai nodarītajiem bojājumiem līdz € 0.00. 

Automašīnas izsniegšana un nodošana

Automašīna tiek izsniegta un nodota uzņēmuma faktiskajā adresē, ja abām pusēm vienojoties nav norunāta cita adrese.

Automašīnas tīrība

Automašīna klientam tiek izsniegta tīra un sakopta, tāda arī jāatgriež atpakaļ.

Ja klients nevēlas tīrīt vai kāda cita iemesla dēļ automašīna tiek atgriezta nenomazgāta vai neiztīrīta no klienta drošības naudas tiek ieturētas sekojošas summas par pakalpojumu:

  • Virsbūve – € 20;
  • Salona tīrīšana – € 20;
  • Salona ķīmiskā tīrīšana – € 100.
Automašīnas salonā kategoriski aizliegts smēķēt.

NOMAS LĪGUMĀ ATRODAMI PĀRĒJIE NOTEIKUMI.